Adaptacje projektów typowych

Każdy typowy projekt wymaga adaptacji. Bez niej nie otrzymasz pozwolenia na budowę.
Adaptacja pozwala zrealizować wybrany przez Ciebie projekt typowy na Twojej działce. W jej ramach sprawdzamy takie aspekty jak: ukształtowanie terenu inwestycji, położenie budynku względem stron świata, nośność gruntu, głębokość przymarzania itp. Do naszych obowiązków należy również dostosowanie projektu do lokalnych przepisów. Na tej podstawie nanosimy na projekt poprawki, któr eumożliwiają wybudowanie Twojego domu. Adaptacja musi również uwzględniać przepisy prawa budowlanego.
Wykonywana w naszym biurzea daptacja składa się z dwóch części:

Wykonywana w naszym biurze adaptacja składa się z dwóch części:
Część pierwsza (obowiązkowa) zawiera:
  • Przystosowanie projektu typowego do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
  • Projekt zagospodarowania działki wykonywany na mapie do celów projektowych
  • Uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, których wymaga projekt
  • Przejęcie przez architekta wykonującego adaptację funkcji projektanta budynku
Część druga (nieobowiązkowa) zawiera:
  • Życzenia inwestora np. liczba, wielkość oraz usytuowanie stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowanie podpiwniczenia, zmiana kolorystyki i materiałów elewacji, zmiana wielkości poszczególnych pomieszczeń, przesunięcie ściany działowej, poszerzenie budynku, zmiana nachylenia połaci dachowych, zmiana wielkości tarasów lub zaprojektowanie ich zadaszeniaoraz zmiania wielu innych rozwiązań zastosowanych w projekcie typowym.
NAPISZ DO NAS!
form-home
menu