Pozwolenie na budowę i formalności

Otrzymanie pozwolenia na budowę dowolnego obiektu budowlanego wymaga wypełnienia wielu wniosków. W określonych przepisami prawa przypadkach wymagane jest również uzyskanie odpowiednich dokumentów np. decyzji środowiskowej lub decyzji zwalniającej z zakazu zabudowy na terenach zalewowych.
W naszym biurze pomożemy Ci wypełnić wnioskioraz zrealizować niezbędne formalności związane z uzyskaniem:
  • Pozwolenia na budowę
  • Pozwolenia wodno-prawnego
  • Pozwolenia na wycinkę drzew
  • Wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  • Decyzji o warunkach zabudowy
  • Decyzji środowiskowej
  • Decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej
  • Decyzji o zwolnieniu z zakazów zabudowy na terenach zalewowych
  • Odstępstwa od warunków technicznych
  • Warunków o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej
Naszym Klientom oferujemy bezpłatną usługę związaną z dostarczeniem dokumentacji projektowej do odpowiedniego wydziału architektury Starostwa Powiatowego oraz odbioru decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami.
NAPISZ DO NAS!
form-home
menu