Kierownik budowy

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących prowadzenia prac budowlanych, przed przystąpieniem do ich realizacji niezbędne jest powołanie osób, które będą kontrolować przebieg robót zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Takimi osobą są kierownik budowy oraz inspektor nadzoru. W ofercie naszego biura znajduje się funkcja kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
NAPISZ DO NAS!
form-home
menu